รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นายณัฐพงศ์ สายกับ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์  
Tel : 0861803143  Fax :    Email : nuttapong.sai@mfu.ac.th
เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. - 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.
ลานผสมวัสดุปลูก ฝ่ายเพาะขยายพันธุ์
( ต้องการคนขับ )
1. รถแทรกเตอร์ (ทะเบียน ตค 3494)