รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นายศรายุธ ปงกันทา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : สวนพฤกษศาสตร์ฯ  
Tel : 0873594955  Fax : 7741   Email : sarayut.pon@mfu.ac.th
เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. - 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.
คลังวัสดุ - โรงเตาอิวาเตะ
( ต้องการคนขับ )
1. รถบรรทุก 6 ล้อ (ทะเบียน 81-3942)