รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
สุกัญญา สูตรเลข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  
Tel : 0938600058  Fax : 053917083   Email : Sukanya.soo@mfu.ac.th
เริ่ม 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. - 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:30 น.
กองปุ๋ยหมักสวนฯ (พื้นที่ส่วนหลัง)
( ต้องการคนขับ )
1. รถบรรทุก 6 ล้อ (ทะเบียน 81-3942)