รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นายณัฐพงศ์ สายกับ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์  
Tel : 0861803143  Fax :    Email : nuttapong.sai@mfu.ac.th
เริ่ม 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. - 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00 น.
โครงการสวนพฤกษ์ฯ
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)