รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นางสาวสุกัญญา
ตำแหน่ง : สูตรเลข  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ  
Tel : 09-3860-0058  Fax : -   Email : wattana.pon@mfu.ac.th
เริ่ม 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. - 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น.
ปุ๋ยหมัก สวนพฤกษศาสตร์ฯ
( ต้องการคนขับ )
1. รถบรรทุก 6 ล้อ (ทะเบียน 81-3942)