รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ  
Tel : 0876781621  Fax : -   Email : wattana.pon@mfu.ac.th
เริ่ม 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. - 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.
ดอยแง่ม
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)