รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
เบญจมาศ ไทยเจริญ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการอพ.สธ-มฟล.  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ  
Tel : 0831122630  Fax : -   Email : benjamas.rspg.bot@mfu.ac.th
เริ่ม 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น. - 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.
อำเภอเมืองเชียงราย (Advice / Central )
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)