รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
เบญจมาศ ไทยเจริญ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ อพ.สธ.  
หน่วยงาน : สวนพฤกษศาสตร์  
Tel : 0831122630  Fax : -   Email : benjamas.rspg.bot@mfu.ac.th
เริ่ม 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. - 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น.
ไปรษณีย์
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)