รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
สุเทียน ต๊ะต้องใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เกษตร  
หน่วยงาน : สวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ  
Tel : 099-2706244  Fax :    Email : Sutian.tat@mfu.ac.th
เริ่ม 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น. - 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15:45 น.
สโตร์โครงการสวนพฤกษ์ฯ
( ต้องการคนขับ )
1. รถบรรทุก 6 ล้อ (ทะเบียน 81-3942)