รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นายศรายุธ ปงกันทา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : สวนพฤกษศาสตร์ฯ  
Tel : 0873594955  Fax :    Email : sarayut.pon@mfu.ac.th
เริ่ม 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 น. - 21 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00 น.
โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์
( ต้องการคนขับ )
1. รถกระบะบรรทุก (ทะเบียน บย 8430)