รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ  
Tel : 0876781621  Fax : -   Email : wattana.pon@mfu.ac.th
เริ่ม 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 น. - 7 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น.
สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
( ต้องการคนขับ )
1. รถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน 81-8166)