รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร  
หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ  
Tel : 0876781621  Fax : -   Email : wattana.pon@mfu.ac.th
เริ่ม 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 น. - 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น.
สวนซากุระ
( ต้องการคนขับ )
1. รถแทรกเตอร์ (ทะเบียน ตค 3494)