:   เจ้าหน้าที่
:   วันชัย เขื่อนคำแสน
:   ส่วนอาคารสถานที่
:   0835708991
:  
:   อื่นๆ ปลูกพื้นที่M-square
:      29/10/2021
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวนขอเบิก
1. ดาวเรือง แอนติกัว ออเรนจ์(ถาด) 17
2. ซัลเวีย(ถุง 3x6 นิ้ว) 800
3. บีโกเนีย(กระถาง 8 นิ้ว) 200