:
:    นางสาว กัญญาพัชร   คงแก้ว      :    Law   
:    5831601245@lamduan.mfu.ac.th   
:    Public International Law        :    250   
:    semester 2/2561         :    ประกอบการเรียนการสอน